Osloboďte sa od spútavajúcich blokov a presvedčení vo vašom podvedomí ľahko a rýchlo


Prečo podvedomie?

Podvedomá myseľ riadi náš život na 90%, určuje naše vnímanie situácií a ľudí, cez strachy a bloky nám prikazuje alebo zakazuje konať a taktiež vplýva na to, čo si dovolíme v živote vytvoriť a akých ľudí si doňho priťahujeme. Myseľ dokáže stráviť enormné množstvo času a energie v starých vzorcoch a situáciách z minulosti, strachoch a obavách. Ich pochopením, vyriešením a uzavretím dokážeme odhodiť bremeno, posunúť sa ďalej a skvalitniť život vo všetkých oblastiach, či už sa jedná o vzťah k sebe samému, k druhým, spiritualitu, psychické, emocionálne, alebo fyzické zdravie. Zmena v podvedomí nám umožňuje presmerovať tvorivú energiu našej úžasnej mysle na vytváranie života, aký chceme.

Ako na to?

Technika THETAHEALING® je meditačná technika využívajúca duchovnú filozofiu vyvinutú Viannou Stibal, vlastníčkou THInK & Let’s THInK Unique. Ide o modernú meditačnú techniku, ktorá umožňuje vykonávať okamžité zmeny v podvedomej mysli, odstraňovať traumy a bloky, meniť negatívne programy a asociácie, a nahradiť ich pozitívnymi. Uvedením mozgu do stavu theta (frekvencia mozgových vĺn 4-7Hz) je nám umožnené priamo pracovať s podvedomím. Mozog je v stave theta prirodzene napríklad v stave hlbokej meditácie a taktiež počas zaspávania, kedy je človek úplne uvoľnený a vedomá myseľ je ukľudnená. V tomto stave je jednoduché pochopiť programy a situácie uložené v podvedomí a vykonať okamžité zmeny.

Moja ponuka pre Vás

Certifikované kurzy techniky ThetaHealing®

Ak by ste radi:

 • spoznali viac sami seba a svoje podvedomie,
 • získali schopnosť pomôcť sebe, svojím blízkym (a druhým),
 • uchopili svoju božskú podstatu a svoj potenciál,
 • precvičili svoju intuíciu a intuitívne vnímanie,
 • naučili sa rozlišovať vzorce správania,
 • pochopili motivácie správania sa ľudí,
 • osvojili si schopnosť nacítiť a vyčistiť priestor,
 • nazreli do fungovania sveta mimo obzor bežnej reality,
 • a pri tom všetkom sa hrali a zabávali..

pozrite si ponuku kurzov.

Konzultácie s technikou ThetaHealing®

Potrebujete pomôcť?

 • strachy a bloky (z výšok, hovoriť pred viac ľudmi, ..)
 • problémy vo vzťahoch (partnerské, pracovné, ..)
 • nájdenie svojej hodnoty a lásky k sebe samému
 • objavenie radosti, šťastia a pokoja v živote
 • vysporiadanie traumatických zážitkov a starých krívd
 • zdravotné problémy, chronické bolesti
 • otvorenie sa finančnej hojnosti
 • opakujúce/neustále ťažkosti v živote
 • iné (neváhajte sa opýtať)

pozrite si ponuku konzultácií.

Konzultácia ThetaHealing®

Ako prebieha konzultácia?

Konzultácia začína rozhovorom s klientom, aby sme upresnili, ktorý problém chce klient riešiť. Pomocou doplňujúcich otázok a intuitívnych schopností nájdeme príčiny problému. Nasleduje práca s presvedčeniami a inštalácia nových pocitov.

Práca s presvedčeniami

Touto technikou zmeníme nevýživné, nežiadúce programy na pozitívne. Napr. program Peniaze prinášajú nešťastie. môžeme nahradiť programom Peniaze vždy pracujú pre mňa.

Príklady programov a ako môžu pôsobiť

 • Nikdy nič nedokážem - takéto presvedčenie môže byť základom neúspechu vo všetkom
 • Ostatní sú doležitejší ako ja - človek sa môže snažiť vyhovieť druhým bez toho, aby rešpektoval seba a svoje potreby
 • Musím všetko zvládnuť sama/sám - nelogické odmietanie pomoci alebo rady, tvrdohlavé nasledovanie vlastného rozumu, potreba všetko vymyslieť sám
 • Každý v našej rodine má cukrovku (príp. inú chorobu) - človek sa môže cítiť vylúčený z rodiny, pokiaľ danú chorobu nemá a týmto si ju podvedome vytvárať
 • Peniaze sú koreňom všetkého zla - nositeľ sa môže vyhýbať peniazom a príležitostiam získať peniaze

Inštalácia pocitov

Mnoho ľudí nepozná niektoré pocity, napríklad aké je to cítiť rodičovskú lásku, prijatie, byť rešpektovaný partnerom alebo čo to znamená mať hojnosť. Pomocou inštalácie pocitov vieme sprístupniť podvedomiu pocity, ktoré nepozná. Tým umožníme, aby podvedomie vytváralo a prinášalo do života tieto pocity a aby ich klient zažíval.

Ako dlho trvá konzultácia a koľko ich budem potrebovať?

Konzultácia trvá zhruba 60 minút. Počet konzultácií potrebných na úplné odstránenie problému je individuálny a závisí od toho, ako hlboko sú korene problému. Väčšina klientov cíti zmeny už počas prvej alebo po prvej konzultácii, keďže technika ThetaHealing patrí k najrýchlejším liečebným technikám.

Konzultáciu je možné viesť osobne alebo telefonicky.

Energetická výmena

Konzultácia ThetaHealing® - 150€.

Úspech, hojnosť, naplnenie snov a vízií

Súbor 10 špecializovaných konzultácií na tému biznisu, úspechu, obchodných vzťahov, peňazí, snov a vízií. Tento cyklus konzultácií prináša výraznú zmenu v oblasti financií, plnenia si snov a vízií. Obsahuje pochopenie blokov, ktoré pochádzajú z detstva a dospievania, ktoré blokujú človeka v prekonaní nastavení z prostredia, v ktorom vyrastal. Nasleduje otvorenie sa nekonečnej hojnosti a bohatstvu, ktoré prináša slobodu konania a žitia. Ďalšou témou je úspech a ako si dovoliť uspieť. Tým je človeku umožnené spoznať jeho skutočné sny a túžby a otvoriť sa im. Posledný krok je práca na víziách, projektoch, ktoré už nie sú o jednotlivcovi, ale kde svojou energiou pomáha vytvoriť niečo výnimočné, čo zmení tento svet a posunie spoločnosť ešte ďalej. Po ukončení cyklu premeny a otvorenia sa hojnosti a úspechu nasleduje s odstupom extra konzultácia, kde sa vyčistia akékoľvek problémy, ktoré sa vynorili pri uvádzaní zmien do života.

Cena za súbor 10+1 konzultácií "úspech, hojnosť, naplnenie snov a vízií" - 2500€.

Certifikované kurzy ThetaHealing®

Základný kurz DNA

Týmto kurzom začína vaša cesta s technikou ThetaHealing. Absolvovaním kurzu sa stávate certifikovaným praktikom.

Pokročilý kurz DNA

Pokračovanie základného kurzu vás ponorí hlbšie do techník kopania a práce s presvedčeniami a zmení váš život.

Kopte hlbšie

Získajte sebaistotu v procese kopania a práce s presvedčeniami.

Vy a vaša polovička

Zlepšite svoje partnerské vzťahy vo všetkých oblastiach.

Vy a Stvoriteľ

Naučte sa rozumieť rozdielu medzi hlasom Stvoriteľa a vášho ega. Čo je pravda a čo strach?

Vy a váš vnútorný kruh

Musíme sa naučiť skutočne milovať. Milovať seba, našich priateľov, našu rodinu, našu komunitu.

Vy a zem

Zem sa s nami snaží neustále komunikovať, ale počúvame ju skutočne?

Zhmotňovanie a hojnosť

Vyčistením blokov sa otvorte hojnosti a vytvorte si život podľa svojich predstáv.

Svetové vzťahy

Spoznajte svoju minulosť, aby ste mohli vyštartovať do budúcnosti.

Praktiká

Praktiká

Príďte si precvičiť techniku ThetaHealing s ostatnými praktikmi.

Termíny certifikovaných kurzov ThetaHealing® a praktík

Základný kurz DNA

Týmto kurzom začína vaša cesta s technikou ThetaHealing. Absolvovaním kurzu sa stávate certifikovaným praktikom.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 2.10.2020 14:45-21:00
 • 3.10.2020 9:30-16:30
 • 4.10.2020 9:30-16:00

Prihláste sa na kurz Základný kurz DNA online

Pokročilý kurz DNA

Pokračovanie základného kurzu vás ponorí hlbšie do techník kopania a práce s presvedčeniami a zmení váš život.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 16.10.2020 14:45-21:00
 • 17.10.2020 9:30-17:00
 • 18.10.2020 9:30-16:30

Prihláste sa na kurz Pokročilý kurz DNA online

Základný kurz DNA

Týmto kurzom začína vaša cesta s technikou ThetaHealing. Absolvovaním kurzu sa stávate certifikovaným praktikom.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 30.10.2020 14:45-21:00
 • 31.10.2020 9:30-16:30
 • 1.11.2020 9:30-16:00

Prihláste sa na kurz Základný kurz DNA online

Pokročilý kurz DNA

Pokračovanie základného kurzu vás ponorí hlbšie do techník kopania a práce s presvedčeniami a zmení váš život.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 13.11.2020 14:45-21:00
 • 14.11.2020 9:30-17:00
 • 15.11.2020 9:30-16:30

Prihláste sa na kurz Pokročilý kurz DNA online

Kopte hlbšie

Získajte sebaistotu v procese kopania a práce s presvedčeniami.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 28.11.2020 9:30-17:00
 • 29.11.2020 9:30-16:00

Prihláste sa na kurz Kopte hlbšie online

Zhmotňovanie a hojnosť

Vyčistením blokov sa otvorte hojnosti a vytvorte si život podľa svojich predstáv.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 5.12.2020 9:30-16:30
 • 6.12.2020 9:30-16:00

Prihláste sa na kurz Zhmotňovanie a hojnosť online

Vy a vaša polovička

Zlepšite svoje partnerské vzťahy vo všetkých oblastiach.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 12.12.2020 9:30-17:00
 • 13.12.2020 9:30-16:00

Prihláste sa na kurz Vy a vaša polovička online

Vy a váš vnútorný kruh

Musíme sa naučiť skutočne milovať. Milovať seba, našich priateľov, našu rodinu, našu komunitu.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 19.12.2020 9:30-16:30
 • 20.12.2020 9:30-16:00

Prihláste sa na kurz Vy a váš vnútorný kruh online

Svetové vzťahy

Spoznajte svoju minulosť, aby ste mohli vyštartovať do budúcnosti.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 2.1.2021 9:30-17:00
 • 3.1.2021 9:30-17:00
 • 4.1.2021 9:30-17:00
 • 5.1.2021 9:30-17:00
 • 6.1.2021 9:30-17:00

Prihláste sa na kurz Svetové vzťahy online

Základný kurz DNA

Týmto kurzom začína vaša cesta s technikou ThetaHealing. Absolvovaním kurzu sa stávate certifikovaným praktikom.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 8.1.2021 14:45-21:00
 • 9.1.2021 9:30-16:30
 • 10.1.2021 9:30-15:30

Prihláste sa na kurz Základný kurz DNA online

Pokročilý kurz DNA

Pokračovanie základného kurzu vás ponorí hlbšie do techník kopania a práce s presvedčeniami a zmení váš život.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 22.1.2021 14:45-21:00
 • 23.1.2021 9:30-17:00
 • 24.1.2021 9:30-16:30

Prihláste sa na kurz Pokročilý kurz DNA online

Kopte hlbšie

Získajte sebaistotu v procese kopania a práce s presvedčeniami.

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 6.2.2021 9:30-17:00
 • 7.2.2021 9:30-17:00

Prihláste sa na kurz Kopte hlbšie online

Vy a Stvoriteľ

Naučte sa rozumieť rozdielu medzi hlasom Stvoriteľa a vášho ega. Čo je pravda a čo strach?

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 13.2.2021 9:30-17:00
 • 14.2.2021 9:30-15:30

Prihláste sa na kurz Vy a Stvoriteľ online

Vy a zem

Zem sa s nami snaží neustále komunikovať, ale počúvame ju skutočne?

Kurz sa koná v nasledovných dňoch:

 • 20.2.2021 9:30-17:00
 • 21.2.2021 9:30-15:30

Prihláste sa na kurz Vy a zem online

*V prípade záujmu je možné zorganizovať kurz aj u vás alebo v inom termíne. Kontaktujte ma.

Referencie

Napísali o mne

Kristína, Bratislava:

Na základe referencií som sa dostala ku Klementovi, lebo ma trápila tetania a panické záchvaty. Už pri prvom stretnutí som sa cítila uvoľnene vďaka individuálnemu prístupu a hlbokému kopaniu ku koreňom problémov. Po prvom sedení a po absolvovaní kurzu nemám žiadne príznaky, som ako nový človek - cítim sa sviežo, mám pozitívnu myseľ a zdravé telo. Kurz a Klemov osobitný prístup ma presvedčili natoľko, že chcem v Theta Healing pokračovať aj ďalej a plne sa tomu venovať. Vrelo odporúčam!

Marianna, Bratislava:

Moja prvá skúsenosť s ThetaHealing u mojej kamarátky vo mne vyvolala zvedavosť a túžbu hlbšie spoznať tento proces liečenia. Na odporúčanie som sa dostala ku Klemovi a čochvíľa som sa ocitla na kurze I. Basic DNA - tento kurz vo mne vyvolal ešte väčšie množstvo otázok a túžbu rozumieť tomuto procesu ešte viac do hĺbky. Kurz prebiehal v pokoji a pre mňa zrozumiteľnou formou. Podnetné boli aj príklady zo života a príklady reálnych prípadov s klientami. Za mňa to bolo veľmi prínosné, prehľadné a zrozumiteľné. V budúcnosti sa plánujem zúčastniť aj ďalších kurzov u Klementa Sekeru. Som vďačná za jeho citlivý individuálny prístup na kurze. Vnímam túto skúsenosť veľmi pozitívne.

Peter, Bratislava:

Pri Klementovi viete, že ste sa rozhodli pre toho správneho človeka. Má vždy individuálny záujem riešiť konkrétny problém a previesť komplexné liečenie. Pre jeho vedomosti a prax ho považujem za liečiteľa na ktorého sa môžem spoľahnúť. Mám s ním pozitívne skúsenosti a srdečne ho odporúčam.
Nemusíte byť iba zdravotne chorý, aby ste ho navštívili. Ak Vám naozaj záleží na osobnom rozvoji a snažíte sa byť lepším človekom, je to zaujímavá alternatíva, ktorú môžem každému odporučiť!
Namaste -_-

Dáša, Bratislava:

Tento víkend som mala možnosť ísť na kurz u Klementa. Spolupráca s nim je velmi príjemná a je na profesionálnej úrovni. Klement má velmi dobré cítenie ako pomôcť klientovi, ku každému má velmi individuálny prístup a vie kedy a ako pomôcť. Technika Thethy je velmi jemná a je pre každého. Klement vie ako pracovať s klientom aby viac spoznal samého seba a zmenil si svoje presvedčenia a vzorce správania ktoré mu už neslúžia. Vie vás priviesť na koreň veci pomôže Vám pochopiť prečo sa Vám deje v živote čo sa Vám deje a pomôcť vyliecit a zmeniť tento “problém“.

Ľuboslava, Poprad:

Kurz bol úplne super! Cítila som sa ako v kruhu rodiny, do kopania som šla bez strachu z toho, že sa dotkneme aj citlivejších tém. A som veľmi šťastná, že som tento kurz absolvovala. Po kurze mám aj vonkajšiu odozvu. Dve moje priateľky, ktoré sú také vnímavejšie osôbky, ma pochválili, že som musela prejsť totálnym prerodom a že zo mňa vyžaruje ženská energia, čo u mňa nebývalo. Takže som za to veľmi veľmi vďačná. Cítim sa, že dokážem všetko 💪

Ermanno, Bratislava:

Keď som vyskúšal ThetaHealing, zaujímala ma hlavne myšlienka, že je možné zmeniť svoje podvedomé programy a vzorce jednoducho a efektívne. Nemal som špečiálne očakávanie, ale bol som celkom zvedavý. Sedenie s Klementom prešlo príjemne a pokojne. Boli aj chvíle emotívnejšie, ale bez drámy. Počas sedenia dotkli sa rôzne témy v rôznych oblastiach života. Cítil som sa v schopných rukách niekoho, kto vie rozpoznať podstatu vo veciach. Čo sa stalo potom? Ďalej v źivote cítil som zmenu. V tých chvíľach, kde predtým by som sa nejako zablokoval a cítil nepríjemne, cítil som teraz slobodu vybrať si inú cestu než obyčajne, iný prístup. Táto terapia bola pre mna užitočná.

A.F., Bratislava:

Kurz bol uzasny velmi vyzivny a je to idealne pre ludi, ktori chcu viacej spoznat seba alebo zdokonalit svoj zivot. Klement ma velmi prijemny individualny pristup odporucam!:)

O mne

Ahoj, moje meno je Klement Sekera.

Pochádzam z Bratislavy a k technike ThetaHealing ma priviedli moje dlhoročné zdravotné problémy s chrbtom. Vyskúšal som viacero metód, cvičil a chodil na masáže, no nič mi na trvalo nepomáhalo, moje problémy sa stále vracali. Vtedy som ešte nechápal, že riešim príznaky namiesto príčin. Až keď som vyskúšal techniku ThetaHealing, prišlo prvý krát v mojom živote k ozajstnej úľave. Odvtedy som ju úspešne použil na sebe aj na druhých na vyriešenie veľa rôznych problémov a výziev života. Okrem veľa iného som sa naučil vnútornému pokoju, sebahodnote, sebaláske a iným cnostiam. Rád s tým pomôžem aj Vám!

Email: klement@klementsekera.sk

Telefón/Signal/WhatsApp: +421 910 972 140

Kancelária: Kresánkova 3, Bratislava
(budova TERNO, na terase, parkovanie v podzemnej garáži 3h zdarma)

Kontakt

Spýtajte sa ma na čokoľvek