Osloboďte sa od spútavajúcich blokov a presvedčení vo vašom podvedomí ľahko a rýchlo


Prečo podvedomie?

Podvedomá myseľ riadi náš život na 90%, určuje naše vnímanie situácií a ľudí, cez strachy a bloky nám prikazuje alebo zakazuje konať a taktiež vplýva na to, čo si dovolíme v živote vytvoriť a akých ľudí si doňho priťahujeme. Myseľ dokáže stráviť enormné množstvo času a energie v starých vzorcoch a situáciách z minulosti, strachoch a obavách. Ich pochopením, vyriešením a uzavretím dokážeme odhodiť bremeno, posunúť sa ďalej a skvalitniť život vo všetkých oblastiach, či už sa jedná o vzťah k sebe samému, k druhým, spiritualitu, psychické, emocionálne, alebo fyzické zdravie. Zmena v podvedomí nám umožňuje presmerovať tvorivú energiu našej úžasnej mysle na vytváranie života, aký chceme.

Ako na to?

Technika ThetaHealing® je moderná meditačná technika, ktorá umožňuje okamžite robiť zmeny v podvedomej mysli, odstraňovať traumy a bloky, meniť negatívne programy a asociácie a nahradiť ich pozitívnymi. Uvedením mozgu do stavu theta (frekvencia mozgových vĺn 4-7Hz) je nám umožnené priamo pracovať s podvedomím. Mozog je v stave theta prirodzene napríklad v stave hlbokej meditácie a taktiež počas zaspávania, kedy je človek úplne uvoľnený a vedomá myseľ je ukľudnená. V tomto stave je jednoduché pochopiť programy a situácie uložené v podvedomí a robiť okamžité zmeny.

Moja ponuka pre Vás

Certifikované kurzy techniky ThetaHealing®

Ak by ste radi:

 • spoznali viac sami seba a svoje podvedomie,
 • získali schopnosť pomôcť sebe, svojím blízkym (a druhým),
 • uchopili svoju božskú podstatu a svoj potenciál,
 • precvičili svoju intuíciu a intuitívne vnímanie,
 • naučili sa rozlišovať vzorce správania,
 • pochopili motivácie správania sa ľudí,
 • osvojili si schopnosť nacítiť a vyčistiť priestor,
 • nazreli do fungovania sveta mimo obzor bežnej reality,
 • a pri tom všetkom sa hrali a zabávali..

pozrite si ponuku kurzov.

Konzultácie s technikou ThetaHealing®

Potrebujete pomôcť?

 • strachy a bloky (z výšok, hovoriť pred viac ľudmi, ..)
 • problémy vo vzťahoch (partnerské, pracovné, ..)
 • nájdenie svojej hodnoty a lásky k sebe samému
 • objavenie radosti, šťastia a pokoja v živote
 • vysporiadanie traumatických zážitkov a starých krívd
 • zdravotné problémy, chronické bolesti
 • otvorenie sa finančnej hojnosti
 • opakujúce/neustále ťažkosti v živote
 • iné (neváhajte sa opýtať)

pozrite si ponuku konzultácií.

Konzultácia ThetaHealing®

Ako prebieha konzultácia?

Konzultácia začína rozhovorom s klientom, aby sme upresnili, ktorý problém chce klient riešiť. Pomocou doplňujúcich otázok a intuitívnych schopností nájdeme príčiny problému. Nasleduje práca s presvedčeniami a inštalácia nových pocitov.

Práca s presvedčeniami

Touto technikou zmeníme nevýživné, nežiadúce programy na pozitívne. Napr. program Peniaze prinášajú nešťastie. môžeme nahradiť programom Peniaze vždy pracujú pre mňa.

Príklady programov a ako môžu pôsobiť

 • Nikdy nič nedokážem - takéto presvedčenie môže byť základom neúspechu vo všetkom
 • Ostatní sú doležitejší ako ja - človek sa môže snažiť vyhovieť druhým bez toho, aby rešpektoval seba a svoje potreby
 • Musím všetko zvládnuť sama/sám - nelogické odmietanie pomoci alebo rady, tvrdohlavé nasledovanie vlastného rozumu, potreba všetko vymyslieť sám
 • Každý v našej rodine má cukrovku (príp. inú chorobu) - človek sa môže cítiť vylúčený z rodiny, pokiaľ danú chorobu nemá a týmto si ju podvedome vytvárať
 • Peniaze sú koreňom všetkého zla - nositeľ sa môže vyhýbať peniazom a príležitostiam získať peniaze

Inštalácia pocitov

Mnoho ľudí nepozná niektoré pocity, napríklad aké je to cítiť rodičovskú lásku, prijatie, byť rešpektovaný partnerom alebo čo to znamená mať hojnosť. Pomocou inštalácie pocitov vieme sprístupniť podvedomiu pocity, ktoré nepozná. Tým umožníme, aby podvedomie vytváralo a prinášalo do života tieto pocity a aby ich klient zažíval.

Ako dlho trvá konzultácia a koľko ich budem potrebovať?

Ponúkam konzultácie v dĺžke 30 a 60 minút. Počet konzultácií potrebných na úplné odstránenie problému je individuálny a závisí od toho, ako hlboko sú korene problému. Taktiež závisí od klientovho chcenia problém vyriešiť a jeho ochoty uviesť obsah konzultácie do praxe. Väčšina klientov cíti zmeny už počas prvej alebo po prvej konzultácii, keďže technika ThetaHealing patrí k najrýchlejším liečebným technikám. K prvej konzultácii treba pripočítať 15 minút (tieto nie sú účtované) na zoznámenie sa s technikou.

Cenník konzultácií

Konzultácia ThetaHealing® 30min - 45€.

Konzultácia ThetaHealing® 60min - 87€.

Konzultáciu je možné viesť po dohode aj telefonicky

Špecializované konzultácie

Ponúkam aj cykly špecializovaných konzultácií v nasledovných oblastiach života.

Úspech, hojnosť, naplnenie snov a vízií

Súbor 10 špecializovaných konzultácií na témy biznisu, úspechu, dobrých obchodných vzťahov, peňazí, plnenia si snov a dosahovania vízií. Budeme sa stretávať pravidelne a pracovať na blokoch a programoch, ktoré nás brzdia v dosahovaní úspechu a svojich snov. Začneme uvoľnením sa z podvedomých záväzkov voči rodičom a minulosti. Potom sa pozrieme na bloky zo strany spoločnosti a rovesníkov. Naučíme sa prijať nekonečnú hojnosť, potom úspech a nakoniec budeme pracovať na našich víziách a zameraní sa na ne. Po ukončení cyklu premeny a otvorenia sa hojnosti a úspechu nasleduje s odstupom extra konzultácia, kde sa pozrieme na akékoľvek problémy, ktoré sa ukázali pri uvádzaní zmien do života.

Cena za súbor 10+1 konzultácií "úspech, hojnosť, naplnenie snov a vízií" - 1200€.

Plnohodnotné partnerské vzťahy

Súbor 10 špecializovaných konzultácií na témy lásky, partnerských vzťahov, riešenia konfliktov, vzťahov so svokrovcami a detí. Budeme sa stretávať pravidelne a pracovať na blokoch a programoch, ktoré nás brzdia v zdravých partnerských vzťahoch - ako sa otvoriť láske, témy dominancie, peňazí, deti, či už s naším súčasným partnerom alebo z minulých vzťahov, sex, priateľstvo a tímová práca s naším partnerom. V týchto konzultáciách pracujeme hlavne na genetických, zastaraných programoch našich predkov, ktoré často máme úplne nevedomky a potichu nás ovplyvňujú a blokujú. Po ukončení cyklu konzultácií nasleduje extra konzultácia, kde sa pozrieme na akékoľvek problémy, ktoré by sa ukázali s odstupom času.

Cena za súbor 10+1 konzultácií "plnohodnotné partnerské vzťahy" - 1200€.

Certifikované kurzy ThetaHealing®

Základný kurz DNA

Týmto kurzom začína vaša cesta s technikou ThetaHealing. Absolvovaním kurzu sa stávate certifikovaným praktikom.

Pokročilý kurz DNA

Pokračovanie základného kurzu vás ponorí hlbšie do techník kopania a práce s presvedčeniami a zmení váš život.

Kopte hlbšie

Získajte sebaistotu v procese kopania a práce s presvedčeniami.

Vy a vaša polovička

Zlepšite svoje partnerské vzťahy vo všetkých oblastiach.

Vy a Stvoriteľ

Naučte sa rozumieť rozdielu medzi hlasom Stvoriteľa a vášho ega. Čo je pravda a čo strach?

Vy a váš vnútorný kruh

Musíme sa naučiť skutočne milovať. Milovať seba, našich priateľov, našu rodinu, našu komunitu.

Vy a zem

Zem sa s nami snaží neustále komunikovať, ale počúvame ju skutočne?

Najbližšie termíny certifikovaných kurzov ThetaHealing®

12.10.-13.10.2019 - Kopte hlbšie

Získajte sebaistotu v procese kopania a práce s presvedčeniami.

Prihláste sa na kurz Kopte hlbšie online

1.11.-3.11.2019 - Pokročilý kurz DNA

Pokračovanie základného kurzu vás ponorí hlbšie do techník kopania a práce s presvedčeniami a zmení váš život.

Prihláste sa na Pokročilý kurz DNA online

9.11.-10.11.2019 - Vy a Stvoriteľ

Naučte sa rozumieť rozdielu medzi hlasom Stvoriteľa a vášho ega. Čo je pravda a čo strach?

Prihláste sa na kurz Vy a Stvoriteľ online

23.11.-24.11.2019 - Vy a zem

Zem sa s nami snaží neustále komunikovať, ale počúvame ju skutočne?

Prihláste sa na kurz Vy a zem online

30.11.-1.12.2019 - Kopte hlbšie

Získajte sebaistotu v procese kopania a práce s presvedčeniami.

Prihláste sa na kurz Kopte hlbšie online

*V prípade záujmu je možné zorganizovať kurz aj u vás alebo v inom termíne. Kontaktujte ma.

Referencie

Napísali o mne klienti

Ľuboslava, Poprad:

Kurz bol úplne super! Cítila som sa ako v kruhu rodiny, do kopania som šla bez strachu z toho, že sa dotkneme aj citlivejších tém. A som veľmi šťastná, že som tento kurz absolvovala. Po kurze mám aj vonkajšiu odozvu. Dve moje priateľky, ktoré sú také vnímavejšie osôbky, ma pochválili, že som musela prejsť totálnym prerodom a že zo mňa vyžaruje ženská energia, čo u mňa nebývalo. Takže som za to veľmi veľmi vďačná. Cítim sa, že dokážem všetko 💪

Peter, Bratislava:

Pri Klementovi viete, že ste sa rozhodli pre toho správneho človeka. Má vždy individuálny záujem riešiť konkrétny problém a previesť komplexné liečenie. Pre jeho vedomosti a prax ho považujem za liečiteľa na ktorého sa môžem spoľahnúť. Mám s ním pozitívne skúsenosti a srdečne ho odporúčam.
Nemusíte byť iba zdravotne chorý, aby ste ho navštívili. Ak Vám naozaj záleží na osobnom rozvoji a snažíte sa byť lepším človekom, je to zaujímavá alternatíva, ktorú môžem každému odporučiť!
Namaste -_-

Ermanno, Bratislava:

Keď som vyskúšal ThetaHealing, zaujímala ma hlavne myšlienka, že je možné zmeniť svoje podvedomé programy a vzorce jednoducho a efektívne. Nemal som špečiálne očakávanie, ale bol som celkom zvedavý. Sedenie s Klementom prešlo príjemne a pokojne. Boli aj chvíle emotívnejšie, ale bez drámy. Počas sedenia dotkli sa rôzne témy v rôznych oblastiach života. Cítil som sa v schopných rukách niekoho, kto vie rozpoznať podstatu vo veciach. Čo sa stalo potom? Ďalej v źivote cítil som zmenu. V tých chvíľach, kde predtým by som sa nejako zablokoval a cítil nepríjemne, cítil som teraz slobodu vybrať si inú cestu než obyčajne, iný prístup. Táto terapia bola pre mna užitočná.

E., Bratislava:

Fantastický prístup s prvkami precíznosti. Pri tomto pánovi zabudnete na strach. Robí "bezbolestne". Minule mi zreparoval nádherné myšlienky, nebolo vidieť že ma niečo trápilo, že som sa snažila nahradiť svoje predošlé myšlienky pozitívnymi. Na konci skoro dokonalá práca a vyformovanie človeka.

O mne

Ahoj, moje meno je Klement Sekera.

Pochádzam z Bratislavy a k technike ThetaHealing ma priviedli moje dlhoročné zdravotné problémy s chrbtom. Vyskúšal som viacero metód, cvičil a chodil na masáže, no nič mi na trvalo nepomáhalo, moje problémy sa stále vracali. Vtedy som ešte nechápal, že riešim príznaky namiesto príčin. Až keď som vyskúšal techniku ThetaHealing, prišlo prvý krát v mojom živote naozaj k ozajstej úľave. Odvtedy som ju úspešne použil na sebe aj na druhých na vyriešenie veľa rôznych problémov a výziev života. Okrem veľa iného som sa naučil vnútornému pokoju, sebahodnote, sebaláske a iným cnostiam. Rád s tým pomôžem aj Vám!

Email: klement@klementsekera.sk

Telefón/Signal/WhatsApp: +421 910 972 140

Kancelária: Kresánkova 3, Bratislava
(budova TERNO, na terase, parkovanie v podzemnej garáži 3h zdarma)

Kontakt

Opýtajte sa ma čokoľvek